Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Welcome to the historic wall chart website

This website presents the historical wall charts from the collections of the Denmark’s Paedagogiske Bibliothek (National Library of Education, Denmark) the Forschungsstelle: Schulwandbild, department of the University of Würzburg (Germany) and the Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (National Museum of Education, the Netherlands).                        

The website provides information on all the presented wall charts, such as the story and location of the depicted scenes. Furthermore, information on the time the wall charts were printed and used at school is given, in addition to information on the illustrator etc.

This website is part of an international project on wall charts and European identity. The entire project is realised with support of the Culture Programme of the European Union. Learn more »

Spotlight

De Dam te Amsterdam, 1666.

Uit de handleiding uit 1961: De plaat laat het stadsleven van hartje Amsterdam zien namelijk de Dam omstreeks 1666. Wanneer de Dam precies ontstaan is, is niet bekend. De eerste gegevens die ervan bekend zijn, stammen uit 1275 toen graaf Floris V vrijstelling van tolgeld gaf aan de bewoners van “Amstelledamme”. Deze dam vormde een belemmering voor het scheepvaartverkeer, scheepsvrachten moesten worden overgeladen. Dit zorgde er wel voor dat de Dam een middelpunt van de handel werd. De Nieuwe Kerk, “De koningin van Aemstels hooftgebouwen”(Vondel) is het toonbeeld van de gotiek in het centrum van de stad. Zij staat er als getuige van eerbiedwaardige oudheid en als teken van de dienst van God. Om de handel nog verder te bevorderen stond midden op de Dam ‘De Waag’. Helaas werd deze afgebroken in 1808. Rondom de oude waag is er een drukte van wegen en laden aan de gang. De waagdragers verzorgen en vervoeren hun sleden. Het oude Amsterdamse volk noemt een vrachtrijder daarom ook nog steeds een ‘sleper’. Boven de luifels zijn zwarte borden met handelsnoteringen aangebracht. Op de achtergrond van de plaat bevinden zich gebouwen en bedrijven, waar op de voorgrond drie kenmerkende groepen uitkomen: de burgermeesters, de zeelieden en de oosterse kooplieden. Bij het Stadhuis worden tal van zaken afgehandeld. Op de plaat is te zien hoe een schipper bezig is met het aanmonsteren van twee matrozen. Langs het raadhuis rijdt een karos, een zwaar met lederwerk en tapijten bekleed zeldzaam rijtuig.

Spotlight

Top 10

  • Luther´s posting of his theses in Wittenberg
  • The body of Charles the Bold, frozen in the mud, is found (1477)
  • The five races of mankind
  • Ter Kruisvaart
  • A medieval market
  • Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785
  • Aan het hof van Karel den Grooten
  • Luther op de Rijksdag te Worms, 1521
  • The siege of Jerusalem by the First Crusade