Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Welcome to the historic wall chart website

This website presents the historical wall charts from the collections of the Denmark’s Paedagogiske Bibliothek (National Library of Education, Denmark) the Forschungsstelle: Schulwandbild, department of the University of Würzburg (Germany) and the Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (National Museum of Education, the Netherlands).                        

The website provides information on all the presented wall charts, such as the story and location of the depicted scenes. Furthermore, information on the time the wall charts were printed and used at school is given, in addition to information on the illustrator etc.

This website is part of an international project on wall charts and European identity. The entire project is realised with support of the Culture Programme of the European Union. Learn more »

Spotlight

Willibrord, de Apostel der Friezen.

Uit de handleiding 1955: Het tafereel geeft de prediker weer omstreeks het jaar 715, terwijl hij Utrecht verlaat voor een zendingsreis. Ter toelichting schrijft de heer Isings: Willibrord en Trajectum - de oorsprong van Utrecht - behoren bijeen. Daar vestigde hij zich, na in 695 tot aartsbisschop der Friezen te zijn gewijd, daar stichtte hij een kathedraal, welke met het daarbij behorende klooster werd gewijd aan de Verlosser, daar bouwde hij het geheel verwoeste kerkje van Dagobert op en wijdde het aan St. Maarten, de patroon der monniken en ook het Frankische leger. De aartsbisschop en de monniken van zijn gezelschap berijden de zware paarden, die in die tijd het algemene type vormden. Achter de groep, die met Willibrord uitrijdt, staan de monniken, die na de afscheidsplechtigheid de stoet nakijken. Frankische ruiters sluiten de stoet af. Achter de stoet rijst ‘de kathedraal’ Sint Salvator op. Achter de ruitergroep komt uit het ruwe terrein, dat zeker niet bestraat is geweest, het overblijfsel van een der vier Romeinse hoofdwegen, die elkaar binnen het castellum kruisten, te zien. Het voornaamste plan van het tafereel wordt door de omwalling afgesloten. Links van de westelijke muur der kerk en boven het hoofd der Frankische ruiters, is de hoektoren van het castellum te zien. Geheel rechts voor de omwalling staat een ossewagen met een laadbak van vlechtwerk. Een monnik met lederen voorschoot heeft het ossenspan geleid. Nu buigt hij, evenals zijn Friese helpers, eerbiedig voor de bisschop.

Spotlight

Top 10

  • Luther´s posting of his theses in Wittenberg
  • German Yeomanries are fighting for their independence
  • Inauguration of the Suez Canal 1869
  • The body of Charles the Bold, frozen in the mud, is found (1477)
  • The five races of mankind
  • Ter Kruisvaart
  • A medieval market
  • Aan het hof van Karel den Grooten
  • Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785