Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Welcome to the historic wall chart website

This website presents the historical wall charts from the collections of the Denmark’s Paedagogiske Bibliothek (National Library of Education, Denmark) the Forschungsstelle: Schulwandbild, department of the University of Würzburg (Germany) and the Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (National Museum of Education, the Netherlands).                        

The website provides information on all the presented wall charts, such as the story and location of the depicted scenes. Furthermore, information on the time the wall charts were printed and used at school is given, in addition to information on the illustrator etc.

This website is part of an international project on wall charts and European identity. The entire project is realised with support of the Culture Programme of the European Union. Learn more »

Spotlight

De grote vergadering te 's-Gravenhage, 1651.

Uit de handleiding uit circa 1948: In de avond van Zondag, de 6de November 1650, waren honderden Hagenaars verzameld in de omgeving van het Binnenhof te ’s-Gravenhage. Onder die menigte heerste een sombere, verslagen stemming. Want door Den Haag had het schier ongelooflijke gericht gelopen, dat de jonge stadhouder prins Willem II die avond omstreeks negen ure overleden was. De laatste Oranje van hen was heengegaan. De Staten van Holland trokken de bevoegdheden van de stadhouder aan zich, waarmee zij te kennen wilden geven, dat zij geen plannen hadden om een nieuwe stadhouder te benoemen. Van 18 januari tot en met 21 januari 1651 werd de eerste grote vergadering belegd. Het eerste punt van de vergadering was het stadhouderschap. Er werd besloten geen nieuwe stadhouder aan te stellen. Het tweede punt was de religie. Besloten werd de protestantse kerk niet tot staatskerk te verheffen. De plakkaten tegen de katholieken bleven van kracht. Een derde belangrijk punt was de organisatie en de bevelstructuur van het leger. Besloten werd dat elk gewest zijn eigen leger zou onderhouden en zij kregen zeggenschap over officiersbenoemingen en troepenbewegingen. Uit de handleiding uit circa 1948: Aan de linkerzijde van de afbeelding staan een groep mennen : De Witten. Met de rug naar ons toegekeerd Johan de Witt, Jacob de Witt en Koenraad van Beuningen. De twee figuren die tegenover het drietal staan, zijn twee Amsterdamse patriciërs te weten Cornelis de Graeff en Cornelis Bicker. De persoon die de groep nadert is de Zeeuwse pensionaris Veth. In de groep rechts staat Jacob Cats (de figuur met grijze mantel. Met het gelaat naar de beschouwer gekeerd). Achter Cats staat raadpensionaris Adriaen Pauw. Cats is in gesprek met een Friese afgevaardigde. De figuur die staat te luisteren is Jacob Wassenaer van Obdam.

Spotlight

Top 10

  • Luther´s posting of his theses in Wittenberg
  • The body of Charles the Bold, frozen in the mud, is found (1477)
  • The five races of mankind
  • Ter Kruisvaart
  • A medieval market
  • Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785
  • Aan het hof van Karel den Grooten
  • Luther op de Rijksdag te Worms, 1521
  • The siege of Jerusalem by the First Crusade