Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Welcome to the historic wall chart website

This website presents the historical wall charts from the collections of the Denmark’s Paedagogiske Bibliothek (National Library of Education, Denmark) the Forschungsstelle: Schulwandbild, department of the University of Würzburg (Germany) and the Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (National Museum of Education, the Netherlands).                        

The website provides information on all the presented wall charts, such as the story and location of the depicted scenes. Furthermore, information on the time the wall charts were printed and used at school is given, in addition to information on the illustrator etc.

This website is part of an international project on wall charts and European identity. The entire project is realised with support of the Culture Programme of the European Union. Learn more »

Spotlight

In een middeleeuwsch Klooster (Laatste helft 15e eeuw)

Uit handleiding circa 1915: De plaat gunt ons een blik in de boekerij van Karthuizermonniken, die naar het bericht van vele schrijvers tegelijk tot scriptorium was ingericht. Daar maakten de monniken de kostbare handschriften, daar verluchtten zij de afgeschreven boeken met fraaie miniaturen, maar daar ook beoefenden zij kunsten en wetenschappen. Voor de lessenaar staat een monnik verdiept in de aanschouwing van een miniatuur, dat hij naar eigen opvatting gewijzigd gebruiken zal voor de verluchting van een handschrift. In de schrijfstoel rechts, onder het open venster, dat uitziet op de tuin met geneeskrachtige kruiden, is een monnik moeizaam aan de arbeid. Op de schrijfplank wordt door middel van gespannen koorden, waaraan afhangende loden gewichten zijn bevestigd, het in het klooster zelve bereide blad perkament vlak gehouden. In de rechterhand houdt de ijverige schrijver de ganzenveer en in de linker een instrumentje om het perkament elke opboldering,hoe gering ook, te beletten. Op de achtergrond bij de boekenkast staat een derde monnik te lezen in een boek, dat hij zoeven uit die kast heeft genomen. Met het scriptorium staat het laboratorium in gemeenschap. Kolven en retorten zijn zichtbaar door de opening in de linkerwand. Daar worden de kruiden bereid tot zalven, pleisters en geneesmiddelen voor de zieken in en buiten het klooster en voor de gewonden in de strijd. Tegen de zuil staat een tekening van een kerk – ‘platte form’ – ontworpen door een kloosterbroeder-bouwkundige. De fraaie geelkoperen kandelaar op de vloer en de aquamanile (een koperen schenkkan in de vorm van een leeuw) op de tafel, wijzen er op, dat de Karthuizerbroeders zeer ervaren waren in de ‘kunstnijverheid’.

Spotlight

Top 10

  • Luther´s posting of his theses in Wittenberg
  • The body of Charles the Bold, frozen in the mud, is found (1477)
  • German Yeomanries are fighting for their independence
  • The five races of mankind
  • Ter Kruisvaart
  • A medieval market
  • Aan het hof van Karel den Grooten
  • Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785
  • Luther op de Rijksdag te Worms, 1521